Escola L’Horitzó compleix la normativa vigent en matèria de protecció de dades i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals. A cada formulari de recollida de dades personals s’informa de la finalitat del tractament de les dades sol·licitades. En qualsevol moment, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació mitjançant comunicació a la següent adreça de correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades de l’interessat és Escola L’Horitzó, Fundació Privada per a la Investigació i la Promoció Escolar, amb CIF número G59080705. Les dades de contacte de de l’Escola són les següents:

 • Direcció postal: Passeig de la Bonanova, núm. 7 08022 Barcelona
 • Telèfon: 93 417 76 58
 • Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

S’informa a l’Interessat que Escola L’Horitzó - FUNPIPE ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades (DPO) davant el qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. L’interessat podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de les següents dades de contacte:

 • Direcció postal: Passeig de la Bonanova, núm. 7 08022 Barcelona
 • Telèfon: 93 417 76 58
 • Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Responsabilitat amb relació als continguts

Amb quina finalitat tractem les dades personals?

Les dades personals de l’interessat són únicament tractades per al desenvolupament de les funcions docents o orientadores pròpies del centre. Qualsevol ús de les dades personals dels alumnes diferent dels aquí indicats, exigirà un consentiment previ, exprés i específic dels seus titulars o representants legals. D’acord a la normativa vigent, les dades personals que podem sol·licitar per al compliment de les labors anteriorment indicades són aquelles que fan referència a l’origen i ambient familiar i social, a característiques o condicions personals, al desenvolupament i resultats de la seva escolarització, així com a aquelles altres circumstàncies el coneixement de les quals sigui necessari per a l’educació i orientació dels alumnes.

Les dades personals dels familiars seran exclusivament tractades amb finalitats administratives relacionades amb les labors docents i orientadors, anteriorment citades.

Durant quant temps conservarem les dades?

Les dades personals proporcionades per l’Interessat es conservaran mentre es trobin vigent els serveis sol·licitats, i una vegada es produeixi la seva finalització seran bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables en la normativa autonòmica en relació als expedients d’alumnes i les seves avaluacions. 

Tota aquella documentació que pugui adjuntar-se a l’expedient acadèmic de l’alumne i que no formi part específicament del mateix, serà destruïda pel Centre al moment que l’alumne compleixi el seu cicle formatiu en el mateix.

Què ens legitima per tractar les dades?

La base legal del tractament de les dades personals de l’Interessat és l’execució dels serveis contractats. En aquest sentit, l’interessat està obligat a facilitar les dades que siguin necessàries per a la seva execució. En cas de no facilitar-nos aquestes dades no serà possible l’obtenció dels serveis sol·licitats.

La Disposició addicional vint-i-tresena de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, estableix que “Els pares o tutors i els propis alumnes hauran de col·laborar en l’obtenció de la informació a la qual fa referència aquest article. La incorporació d’un alumne a un centre docent suposarà el consentiment per al tractament de les seves dades i, si escau, la cessió de dades procedents del centre en el qual hagués estat escolaritzat amb anterioritat, en els termes establerts en la legislació sobre protecció de dades. En tot cas, la informació a la qual es refereix aquest apartat serà l’estrictament necessària per a la funció docent i orientadora, no podent tractar-se amb finalitats diferents de l’educatiu sense consentiment exprés”.

En els casos que fos necessari el consentiment per al tractament de les dades, aquest serà atorgat pel propi alumne en el cas que aquest sigui major de 13 anys. Si fos menor d’aquesta edat, el consentiment serà atorgat pel titular pàtria potestat o la tutela del menor.

A quins destinataris podem comunicar les dades?

Les dades personals i/o acadèmiques de l’interessat i alumnes de l’Escola L’Horitzó NOMÉS seran cedides per obligació legal o administrativa a organismes amb competències en el marc de l’educació reglada.

En qualsevol altre cas serà necessària l’autorització expressa de l’interessat.

Quins són els drets dels interessats en relació amb les dades que ens faciliten?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per a les quals van ser recollides. 

Els referits drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, podran ser exercits a través de la següent adreça de correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Finalment, l’Interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Com obtenim les dades?

L’Escola tractarà la següent tipologia de dades personals en exercici de la seva activitat:

 • Dades identificatives.

 • Dades econòmiques.

 • Dades acadèmiques.

 • Dades curriculars.

 • Dades sensibles (només en el cas dels alumnes).

L'Escola sempre té les portes obertes

Pot sol·licitar una visita personal a través del telèfon 934 177 658

El Projecte


Més sobre el projecte


en paral·lel

After School

Read more

Summer makers

Read more

Premis L'Horitzó

Read more

El Projecte Fènix

Read more

Xerrades L'Horitzó

Read more

Els últims projectes dels alumnes


Més projectes dels alumnes

Col·laborem i innovem amb...


 • HTH

  L’Escola té una aliança pedagògica amb el High Tech High (HTH) de Chula Vista (San Diego, Califòrnia, USA) mitjançant el qual, d’una banda, els dos equips docents formem una xarxa permanent d’intercanvi d’experiències i coneixements; i de l’altra, els estudiants de 3r i 4t de l’ESO (equivalents a 9è i 10è grau a USA) realitzen cada curs projectes trimestrals, el darrer mes dels quals els nostres alumnes i mestres es desplacen a l’HTH per finalitzar i presentar públicament els treballs.

  saber més

 • EN21

  Escola L’Horitzó és una de les 25 escoles de Catalunya (una de les 10 de la ciutat de Barcelona) que impulsa el projecte EN21.

  saber més

 • Lego Education

  Des de l’any 1991 treballem la robòtica i la programació. A mitjans dels anys 90 vam començar a col·laborar amb Lego Education.

  saber més

 • Tufts University de Boston

  Intercanviem informació i experiències amb la facultat d’enginyeria de la Tufts University de Boston en matèria de programació i robòtica.

  saber més

 • Museu de la Ciència de Boston

  Des de sempre l’Escola ha treballat un STEAM propi (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) de forma interrelacionada i transcidiplinar, donant molta importància a les arts i les humanitats com a elements indispensables en el món científic. Des de l’any 2016 treballem conjuntament amb el Museu de la Ciència de Boston per continuar innovant i millorant els projectes dels nostres alumnes.

  saber més

 • Lenoarmi

  Lenoarmi dóna formació continua a l’equip docent de l’Escola, tant per a les activitats aquàtiques com per a les de terra dels més petits. La relació entre Lenoarmi i l’Escola és molt estreta per buscar sempre les millors experiències i pràctiques pedagògiques pels nostres nens i nenes. A més a més, mitjançant Swimbo by Lenoarmi, les nostres famílies i els nostres alumnes poden gaudir d’activitats extraescolars en el mateix recinte de l’Escola.

  saber més

 • Escoles amb cor

  Col·laborem amb Càritas i som voluntaris i voluntàries d’Escoles amb Cor-Educació en Valors. Sensibilitzem en valors els nostres alumnes de manera que prioritzin qualitats com la justícia social o la solidaritat.

  saber més

 • Fundación Alicia

  Els professionals de la cuina de l’Escola estan assessorats per la Fundació Alicia. Els nostres alumnes també es beneficien d’aquesta estreta col·laboració amb els projectes que fan a l’hort urbà de l’Escola.

  saber més

 • Edami

  Des de sempre els escacs han estat part del projecte curricular de l’Escola. Els escacs són un joc-ciència que afavoreixen el desenvolupament de diverses habilitats mentals (entre elles hi ha la creativitat, la paciència, la resolució de problemes, la capacitat lectora, la concentració, la presa de decisions), i de pensament científic (constantment s’han de verificar o descartar hipòtesis).

  Des de fa molts anys ensenyem els escacs totalment en anglès i en col·laboració amb l’escola del Gran Mestre Internacional d’escacs Miguel Illecas.

  saber més

Continuar llegint

Schedule

Day 1

13 April

Friday

8:00

Registration

8:30

Breakfast

9:00

Welcome

9:30

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor inci didunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Emily Jeffreys

UX Design

10:15

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat.

Steven Lee

Keynote

Webtrends

11:00

Coffee Break

11:30

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat.

Amber Steward

Designers

Webtrends

12:00

Lunch

2:00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.

Aaron Kennedy

Developers

Webtrends

PHP

2:45

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.

Johnathan Rogers

Webtrends

3:30

Coffee Break

4:00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

Alison Fisher

UX Design

4:00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

Jenny Moore

Keynote

Webtrends

7:00

Meet and greet

Night Talks

Beer, Bonfire & Conversation

Day 2

14 April

Saturday

8:30

Breakfast

9:00

Welcome

9:30

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor inci didunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Warren Page

UX Design

10:15

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat.

Amanda Sculley

Keynote

Webtrends

11:00

Coffee Break

11:30

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat.

Robert Wayne

Designers

Webtrends

12:00

Lunch

2:00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.

Elon Branson

Developers

Webtrends

PHP

2:45

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Rebecca Buffett

Webtrends

3:30

Coffee Break

4:00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

Lars Klein

UX Design

4:45

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

Mian Lee

Keynote

Webtrends

8:00

Green team sponsored party

Continuar llegint

Speakers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisic ing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut lab ore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Become a speaker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor inci didunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Requirements

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidi nt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Perks for speakers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Submit a proposal

Continuar llegint

reflexions sobre l'educació

Opinions que reforcen la nostra manera de fer

En aquest apartat trobaràs idees i maneres de pensar que tenen molt a veure amb el nostre projecte educatiu. Són idees de persones que ens inspiren, per això volem convidar-te a participar d’aquests continguts tan motivadors.

A l’Escola L’Horitzó pensem que una educació que permeti a la persona crear un coneixement fruit de la seva reflexió personal no només és clau per al seu present, sinó també per a les seves oportunitats futures i les del seu entorn.


 • “Aprendre a aprendre no ha estat mai tan important com avui”, Rethinking Education, UNESCO.
 • “L’escola pot educar només si es nega com a escola, si sap recrear les mateixes condicions de la vida”, G.Rodari.
 • “[In schools] the development of general ability for independent thinking and judgement should always be placed foremost, not the acquisition of special knowledge”, A.Einstein.
 • “El món no està desproveït de valors; en el món hi ha, si més no, un valor, l’existència de la responsabilitat, que és millor que la seva no-existència.[...] Fonamentar un sentiment de la humanitat és una tasca educativa i intel·lectual molt important per al món del demà”, H.Jonas.
 • “Cada alumne ha de ser tractat com un individu que desplega els seus poders mentals i de qui s’espera que faci una contribució activa i creativa a la discussió dins l’aula. Aquesta mena de pedagogia és impossible si les classes no són reduïdes”, M.Nussbaum.
 • L’important és ensenyar a aprendre, a reflexionar. “Mentre aprenem, les nostres neurones alteren les seves estructures i enforteixen les seves connexions sinàptiques”, N.Doidge. La plasticitat cerebral demostra que el cervell és modulable pels esdeveniments i les experiències.
 • "Durant els primers anys el decisiu no és el nombre de neurones sinó les connexions [sinàptiques] que s’hi estableixen, resultat de la interacció de genètica i medi ambiental",J.Masiá. Heus ací el gran paper que juga en la formació del nen el seu entorn més pròxim: família i escola.

 

ENTREVISTA A DAVID MARSH | EXPERTO EN BILINGÜISMO

“El problema de los colegios bilingües es que generan falsas expectativas”

El coautor de una estrategia para promover la diversidad lingüística en Europa critica la falta de innovación en las escuelas.

Llegir més

EL PAÍS | LABORATORIO DE FELICIDAD

¿Por qué el cerebro necesita equivocarse lo antes posible?

La mejor forma de aprender es enfrentarse sin miedo al error y que este no afecte a nuestra autoestima.

Llegir més

ENTREVISTA A Robert Slavin | psicólogo, máximo impulsor del aprendizaje cooperativo

“Hay que enseñar a aprender”

Tengo 67 años. Nací en Washington y vivo en Baltimore. Dirijo el centro de investigación y reforma en educación de la Johns Hopkins University. La educación puede ser un modo de justicia e igualdad social. Tengo fuertes sentimientos morales, y esa es la lección más importante de todas las religiones.

Llegir més

ENTREVISTA A David Bueno | biòleg

“Música, plàstica i educació física haurien de ser les assignatures principals”

Un dels grans misteris del nostre cos és el cervell. El biòleg David Bueno no només s'ha dedicat a investigar-lo, sinó també a explicar-nos d'una manera científica i planera per què ens comportem d'una manera i no d'una altra.

Llegir més

ENTREVISTA A Jerome Friedman | físic premi Nobel

“La ciència i l’art requereixen la mateixa creativitat”

Aquest físic de Chicago té 88 anys, un 10% de visió, un caràcter jovial i un premi Nobel de física per la seva contribució a la descoberta dels quarks, les partícules que formen els protons i neutrons a l’interior dels àtoms de tota la matèria que veiem al nostre voltant.

Llegir més

ENTREVISTA A Dan Levy | profesor e investigador de Políticas Públicas en la Universidad de Harvard

“Muchas universidades van a cerrar, porque no hacen falta”

Hasta ahora no era necesario ser el mejor profesor: bastaba con ser el más cercano. Por eso, muchas universidades no se esforzaban en ser las primeras: tenían suficiente con ser las primeras a las que podías ir. Levy, asesor de la Fundació La Caixa, advierte de que el coste cero digital en la copia y transmisión de contenidos liquida esa ventaja.

Llegir més

Peter Diamandis | Reinventing How We Teach Our Kids

“Five Issues with Today’s Elementary Schools”

There’s probably lots of issues with today’s traditional elementary schools, but I’ll just choose a few that bother me most.

Llegir més

The Economist | Coming to an office near you

“The effect of today’s technology on tomorrow’s jobs will be immense—and no country is ready for it”

INNOVATION, the elixir of progress, has always cost people their jobs. In the Industrial Revolution artisan weavers were swept aside by the mechanical loom. Over the past 30 years the digital revolution has displaced many of the mid-skill jobs that underpinned 20th-century middle-class life. Typists, ticket agents, bank tellers and many production-line jobs have been dispensed with, just as the weavers were.

Llegir més

acceleration growth | Present Age Is The Greatest Time We Humans Live In

“We humans live in a special time. We are on the verge of a big change and few of us have already realized it. Why is our time special?”

Life is cheaper, easier and more convenient than only 50 years ago. And there is no reason why this progress should stop soon. Our living generations are richer and have better lives than any human before us. We have access to unlimited information, free communication and can buy almost anything we want.

Llegir més

world economic forum | The Future of Jobs | Report 2018
Centre for the New Economy and Society

Llegir més

Hanna Dumont, David Istance and Francisco Benavides

| The Nature of Learning

Innovative Learning Environments Project
How can the learning sciences inform the design of 21st century learning environments?

Llegir més

Emotion and cognition in the age of AI

 
Emotion and cognition in the age of AI is an Economist Intelligence Unit report commissioned by Microsoft
It explores, via an international survey, expert interview panel and academic literature review, how educators view the relationship between emotional well-being and learning.

Llegir més

Continuar llegint

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

934 177 657

934 177 658