Equip Directiu


Francesc Colomé

Llicenciat en Química, ha estat, entre altres responsabilitats, inspector d’educació, Director General de Formació Professional del Ministerio de Educación, secretari de polítiques educatives del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, i professor de química de la UAB.

Contacte