Equip Directiu


Joan Maria Pujals

Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, diplomat en Alta Direcció d’Empreses per IESE i Tècnic Superior d’Administració Pública, ha estat, entre altres responsabilitats, Conseller d’Educació i de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i director de l’Institut Ramon Llull.

Contacte