Patronat de l’Escola

La Fundació Escola L’Horitzó té per objectiu potenciar el projecte pedagògic L’Horitzó i vetllar pel bon funcionament econòmic de l’Escola L’Horitzó.

El seu patronat està format per:

Marc Oliveras

President

Montserrat Ballús

Cofundadora de l’Escola

Irene Bernal

Vicepresidenta

Francesc Colomé

Vocal

Ivan Bofarull

Vocal

Joan Maria Pujals

Vocal

Ricard Huguet

Vocal

Contacte