El Projecte L’Horitzó

Des de sempre, a l’Escola cultivem la llibertat i la curiositat per aprendre en un marc col·laboratiu i d’una manera molt personalitzada per assegurar l’equilibri emocional de cada alumne/a. Ajudem als nostres nois i noies a forjar el seu mètode de treball que els permeti adaptar-se contínuament als canvis que hauran d’afrontar durant tota la seva vida (aprendre a aprendre i a desaprendre).

L’equip docent de l’Escola potencia el que anomenem com a “coneixement reflexionat” de cada alumne/a, és a dir, el pensament crític que sap respondre el com i el per què (allò que realment hom sap explicar), i no només el què. Avui en dia, si cal, això és encara més necessari que mai doncs vivim una època on tot canvia radicalment i on molt probablement els títols universitaris i/o formatius acabaran perdent el seu rol de principal referència sobre els coneixements i les habilitats d’una persona que han exercit durant el segle XX.

La ment humana no està fragmentada i per això treballem, sempre que sigui possible, d’una manera transdiciplinar i interdisciplinar, és a dir, no compartimentada. Per fomentar tot això procurem:

  • Treballar per projectar la persona irrepetible que cada nen/a ja és.
  • Exigir i estimular a cada alumne/a el màxim que pot donar sense fer perillar el seu equilibri intern.
  • Que els nostres nois i noies es sentin lliures per arribar a assolir el seu esperit creatiu.

La necessària personalització de l’educació que fem a l’Escola exigeix un nombre reduït d’alumnes. Tenim una sola línia des de llar d’infants fins a l’ESO on a cada grup hi ha un màxim de 24 nens amb 2 mestres. A més, a banda, hi ha els especialistes necessaris per desenvolupar el projecte: escacs, robòtica i programació, esports, alemany, anglès, música, teatre, dansa, etc. Això ens permet atendre a les famílies adequadament i, si és necessari, amb rapidesa, amb l’objectiu d’ajudar als seus fills i filles en la millora continua del seu desenvolupament emocional, relacional i de coneixements.

Els diferents informes que els pares i mares reben durant el curs permeten, juntament amb les entrevistes personals, potenciar el projecte L’Horitzó i crear una retroalimentació positiva i constant entre totes les parts.

En síntesi, què som i com ho fem:


Inspirada en Célestin Freinet i Maria Montessori

L’Escola L’Horitzó, fundada l’any 1968, és una escola avançada amb permanent innovació pròpia i on l’alumne és el centre. La pedagogia de les edats infantils té com a inspiració el mètode creat per Maria Montessori, mentre que per les edats de 6 anys en endavant fou el pedagog Célestin Freinet qui va servir de font d’inspiració (Freinet va crear el seu propi mètode pedagògic per edats a partir del 6 anys, on a França era aleshores l’edat obligatòria d’escolarització). Així doncs, els fundadors de l’Escola van fusionar ambdós projectes pedagògics i van començar a crear i innovar eines i metodologies pròpies, tasques que avui continuen realitzant-se.

Des de la llar d’infants fins a ESO

A l’Escola oferim programes educatius des de la llar d’infants, infantil, primària, fins a l’ESO.

Model pedagògic propi en constant innovació

Preparem els nostres alumnes pel futur a través d’un model pedagògic propi en micro-entorns d’aprenentatge basats en la col·laboració, l’emprenedoria, la llibertat creativa, el coneixement reflexionat i una alta personalització.

Potenciem els talents individuals perquè donin el màxim

Potenciem que els alumnes aprenguin a fer-se preguntes (research-based learning), a que trobin la seva pròpia passió (experimental-based learning), a que aprenguin a aprendre i a desaprendre de per vida (peer-to-peer learning), i a treballar les habilitats creatives que els faci pensar diferent de les màquines (project-based learning).

Tot es fa en l’horari escolar (de 8:30 a 17:30h)

Totes les matèries estan integrades en el currículum dels alumnes (tot es fa en l’horari escolar de 8:30 a 17:30h), entre elles els escacs, la robòtica i la programació, l’expressió plàstica i visual, el teatre, l’alemany, la música, etc.

Equip interdisciplinari de mestres i especialistes

Una bona escola la fa el seu equip docent i el projecte que desenvolupen. El nostre equip treballa a consciència per no deixar passar cap ocasió per tal de conèixer els seus alumnes i d’aquesta manera poder estimar-los tal i com són i exigir el màxim de les seves capacitats.

Els nostres alumnes són estimats des de la seva pròpia personalitat

Tot plegat ho fem fomentant uns valors que garanteixin que els nostres alumnes no només es preparen pel futur sinó que són persones lliures i equilibrades emocionalment.

L’anglès és una llengua més

L’Anglès és una llengua més que els alumnes necessiten per realitzar activitats a l’escola, com per exemple els escacs o la robòtica i la programació, entre d’altres. En paral·lel, l’aprenentatge de la llengua alemanya també ens ajuda a potenciar el domini de la llengua anglesa, de les gramàtiques i lèxic català i castellà, de les matemàtiques, etc.

Realitzem les Jornades d’Aprenentatge Fora (JAF)

Cada curs realitzem les Jornades d’Aprenentatge Fora (JAF) on tota l’Escola es desplaça una setmana sencera a algun lloc de la geografia catalana per continuar desenvolupant uns treballs prèviament iniciats a l’Escola i on l’equip docent té una gran oportunitat per conèixer en un altre ambient els seus alumnes.

En el cas dels grups de tercer i quart de l’ESO, les JAF es realitzen a la High Tech High (HTH) de San Diego (Califòrnia, USA) amb qui l’Escola manté una aliança pedagògica. Durant un trimestre, els nois i noies dels dos centres treballen diversos projectes per equips i totalment en anglès. El darrer mes del trimestre els nostres alumnes i mestres es desplacen a l’escola californiana per finalitzar i presentar els projectes.

Investigacions científiques individuals i en equip

A l’Escola no hi ha deures. El que fan els nostres alumnes a casa són treballs de llarga durada tutelats pels seus mestres. D’aquesta manera adquireixin les habilitats i la responsabilitat necessàries per desenvolupar en edat adolescents (ESO) Tesines d’investigació científica.

Biblioteca amb més de 25.000 llibres

La Biblioteca de l’Escola compta amb un fons de més de 25.000 documents en diferents formats, a banda de revistes periòdiques i de 3 diaris (en català, castellà i anglès). És un centre de recursos fonamental pel projecte educatiu de l’Escola i per a l’aprenentatge i la recerca, adreçat als alumnes, als mestres i a la comunitat educativa en general.

Piscina pedagògica

Són les mateixes mestres que eduquen els alumnes per potenciar-ne la seva seguretat emocional i un desenvolupament cognitiu i psicomotriu adients. Disposem d’unes instal·lacions dissenyades específicament per assolir aquests objectius i amb un tractament d’aigua d’última generació lliure de clor. 

Cuina pròpia & Fundació Alicia

Disposem de cuina pròpia on s’elabora un menú basat en la cuina de mercat i de proximitat desenvolupat de manera conjunta amb la Fundació Alícia.

After School i Summer Makers

Fora de l’horari escolar les After School (de dilluns a divendres de 17:45 a 19:15h) i el Summer Makers (des de que finalitza el curs fins l’últim dia de juliol) han estat dissenyats no per adquirir nous coneixements sinó com espais relacionals on alumnes de l’Escola i també de fora de l’Escola poden potenciar de manera lúdica i divertida el que aprenen durant l’horari escolar.


Contacte