El Projecte L'Horitzó


A. Com aprenen els alumnes de L'Horitzó?

 • Preparem els nostres alumnes pel futur a través d’un model pedagògic propi en micro-entorns d’aprenentatge basats en la col·laboració, l’emprenedoria, la llibertat creativa, el coneixement reflexionat i una alta personalització.
 • Treballem en grups reduïts i per projectes. La nostra ràtio màxima és de 8 alumnes per docent. Per aconseguir aquesta ràtio de 8:1 tenim una sola línia de grups d’edats des de la llar d’infants fins a l’ESO, on cada grup té un màxim de 24 alumnes i 2 mestres per grup.
 • L’alumne/a de L’Horitzó és el centre del projecte pedagògic, el qual té com a objectiu maximitzar les seves capacitats. La pedagogia de les edats infantils té com a inspiració el mètode creat per Maria Montessori, mentre que per les edats de 6 anys en endavant fou el pedagog Célestin Freinet qui va servir de font d’inspiració.
 • L’equip docent de l’Escola potencia el que anomenem com a coneixement reflexionat de cada alumne/a, és a dir, el pensament crític que sap respondre el com i el per què (allò que realment hom sap explicar), i no només el què.
 • Els mestres de l’Escola són facilitadors que cultiven la llibertat i la curiositat per aprendre en un marc col·laboratiu i d’una manera molt personalitzada per assegurar l’equilibri emocional de cada alumne/a. Ajuden als nostres nois i noies a forjar el seu mètode de treball que els permeti adaptar-se contínuament als canvis que hauran d’afrontar durant tota la seva vida (aprendre a aprendre i a desaprendre).
 • L’Escola no utilitza llibres de text, sinó que són els propis alumnes que els creen mitjançant la realització de projectes basats en problemes reals i amb un impacte a la societat.
 • Potenciem que els alumnes aprenguin a fer-se preguntes (research-based learning), a que trobin la seva pròpia passió (experimental-based learning), a que aprenguin a aprendre i a desaprendre de per vida (peer-to-peer learning), i a treballar les habilitats creatives que els faci pensar diferent de les màquines (project-based learning).
 • Per fomentar tot això procurem:
  • Treballar per projectar la persona irrepetible que cada nen/a ja és.
  • Exigir i estimular a cada alumne/a el màxim que pot donar sense fer perillar el seu equilibri intern.
  • Que els nostres nois i noies es sentin lliures per arribar a assolir el seu esperit creatiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Com toquen el món?

 • El projecte L’Horitzó té 3 llengües curriculars: el català, el castellà i l’anglès.
 • Fem una visita quinzenal a algun indret i/o museu de Barcelona.
 • Fem una visita mensual a algun indret de Catalunya.
 • Realitzem les JAF (Jornades d’Aprenentatge Fora). A principis de cada curs, tota l’Escola es desplaça una setmana sencera a algun lloc de la geografia catalana per continuar desenvolupant uns treballs prèviament iniciats a l’Escola i on l’equip docent té una gran oportunitat per conèixer en un altre ambient els seus alumnes.
 • En el cas dels grups de tercer i quart de l’ESO, les JAF són internacionals. Actualment l'Escola té aliances amb el Center for Engineering Education and Outreach (CEEO) de la Universitat Tufts, amb Acera School i amb NuVu, totes tres institucions a Boston, i amb High Tech High de San Diego (Califòrnia). 
 • Periòdicament els nostres alumnes van a escoltar conferències o a realitzar tallers fora de l’Escola, o també reben a les nostres instal·lacions a professionals i especialistes que els expliquen de primera mà coses relacionades amb els projectes que estan desenvolupant.

C. Amb quines eines ho fan?

 • Una bona escola la fa el seu equip docent i el projecte que desenvolupen. El nostre equip treballa a consciència per no deixar passar cap ocasió per tal de conèixer els seus alumnes i d’aquesta manera poder estimar-los tal i com són i exigir-los el màxim de les seves capacitats.
 • Desenvolupem un STEAM-H (Science-Technology-Engineering-Art-Mathematics-Humanities) propi el qual revisem i actualitzem contínuament.
 • Treballem les capacitats individuals dels nostres alumnes i fomentem uns valors que garanteixin que no només es preparen pel futur sinó que són persones lliures i equilibrades emocionalment.
 • Tot es fa en l’horari escolar de 8:30 a 17:30h. Totes les matèries estan integrades en el currículum dels alumnes, entre elles els escacs, la robòtica i la programació, l’expressió plàstica i visual, el teatre, la música, els esports, etc.
 • El que fan els nostres alumnes a casa són treballs de llarga durada, de temàtica diferent al que fan a l’Escola, però tutelats pels seus mestres. D’aquesta manera adquireixin les habilitats i la responsabilitat necessàries per desenvolupar en edat adolescents (ESO) Tesines d’investigació científica.

D. Quins són els seus resultats acadèmics?

 • El Projecte L’Horitzó es preocupa per preparar els nois i noies per tal de què es puguin obrir camí en la societat del demà. Per això, diferenciem entre els objectius intangibles (els anomenats soft skills: valors, empatia, capacitat de treball, imaginació, adaptació, etc.) i els objectius tangibles (els hard skills o coneixements mesurables).
 • Els resultats dels nostres alumnes de les proves competencials obligatòries de 6è de primària i 4t de l’ESO estan per sobre a la resta de centres de Catalunya i per sobre als centres del nostre entorn.
 • Tots els nostres alumnes superen la prova de Selectivitat (PAU).

L’aprenentatge STEM

El text lliure

La reunió balanç

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

934 177 658

Passeig de la Bonanova 7
08022 Barcelona