Skip to main content

Amb els ulls oberts. Reutilitzem, Creem i imaginem

Arran d’una inclemència atmosfèrica, d’un vent inusual que va bufar a la ciutat de Barcelona i que va provocar unes quantes destrosses, vam trobar bases de fulla de palmera. Material que ha estat base en l’elaboració d’aquest projecte.

Observació i contextualització

Aquest material ens va servir inicialment per comentar amb els alumnes si venint cap a l’Escola havien notat alguna cosa diferent: -“el vent se m’emportava”, “hi havia motos caigudes pel terra”, “s’havia trencat una branca”, etc.

La proposta

A partir de les bases de fulla de palmera vam pensar què en podíem fer. Vam decidir convertir-les en carotes. Els vam demanar que durant els següents dies obrissin molt els ulls i busquessin objectes de la natura que poguessin ser ulls, nassos, boques, celles, etc. 

Construïm les carotes

Entre tots vam recollir diferents objectes de la natura que van trobar en els trajecta cap a l’escola, en les sortides de cap de setmana amb la família, quan van anar al parc a jugar, o per casa.
Amb tots els materials i objectes que van portar es va realitzar una investigació que els va permetre descobrir el què eren; si eren fruits, llavors, fulles, tiges, etc.

El següent pas va ser preparar el material per construir les carotes. Primer vam netejar  les bases de fulla i havent-los-hi donat forma amb la roba de sac, cada nen va anant creant el seu propi personatge amb els objectes trobats. Mentre la pintaven, se’ls hi va proposar que li posessin nom i se l’imaginessin.

Van plasmar, en un dibuix, on vivia el seu personatge i a l’hora de presentar-lo als companys van anar donant-li identitat: responent a les preguntes que se’ls hi feia, pensant qui era, com era i què li agradava.

La representació

Un cop definits els personatges, se’ls va proposar inventar petites representacions per parelles o grups de tres. Aquestes representacions van comportar la construcció de l’escenografia.

Treball de la simetria

Observant les carotes vam descobrir que moltes d’elles eren simètriques. A partir de la silueta del contorn de la carota van dibuixar els ulls, les orelles, el cabell, el nas, la boca, etc. Tenint en compte l’eix de simetria. 

Un cop dibuixades les carotes, es va fer una fotografia de cadascuna d’elles. Utilitzant l’eina de retallar fotografies del processador de textos les vam tallar per l’eix de simetria. Es va preparar un document amb la meitat de la fotografia i al costat la silueta en blanc per tal que poguessin treballar les simetries de les carotes dels companys.

Realitzat tot aquest treball van tornar a observar les carotes. El resultat ha estat sorprenent, han estat més capaços d’identificar les que són simètriques de les que no ho són: si una tenia una flor en un costat, si el nas estava inclinat… classificant les carotes en simètriques i asimètriques.


A partir de les bases de fulla de palmera vam pensar què en podíem fer


Vam decidir convertir-les en carotes


Qüestió essencial

L’objectiu d’aquest projecte és que els alumnes estiguin atents al que els envolta, desvetllar-los la curiositat i aprendre a descobrir que el seu dia a dia, aparentment quotidià i rutinari, ofereix oportunitats imprevisibles.

Les finalitats de l’aprenentatge

caretas9
Amb aquest Projecte els alumnes han treballat diferents capacitats:

 • Capacitat d’aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma. Més domini del seu cos en el moviment i la coordinació representant el personatge.
 • Aprendre a pensar i comunicar. Pensar, crear i elaborar el seu personatge i comunicar-ho als companys. Iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques: l’eix de simetria. Psicomotricitat gruixuda i fina.
 • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. Observar l’entorn natural amb una actitud de curiositat: Reutilitzar elements de la natura i donar-los una utilitat diferent. La contaminació de la ciutat. La força del vent.
 • Aprendre a conviure i habitar el món. Avançar en la relació amb els altres i col·laborar amb el grup.
caretas10
Materials i eines necessàries

Com que els materials venen donats pels fets imprevisibles, no es pot fer una relació especifica.

En aquest cas, els materials són:

 • Construcció de les carotes: 
  • Base de fulla de palmera
  • Roba de sac
  • Pintures tèmpera
  • Fruits, llavors, fulles seques, branquillons…
  • Silicona
  • Goma elàstica 
 • Pel treball de matemàtiques (simetria) 
  • Preparació de les siluetes de les carotes
  • Material de dibuix 
  • Mirall
 • Pel treball de ciència 
  • Identificació de les llavors utilitzant Internet 
 • Per les representacions 
  • Cadires i taules de l’aula per construir l’escena
  • Carotes
Reflexions del mestre

Aprofitant allò que ens ofereix la realitat que ens envolta i estant atents en el nostre dia a dia, podem fer una gran quantitat d’aprenentatges. En aquest exemple, a partir de les fulles de palmera hem pogut fer una interrelació de coneixements i crear un projecte STEAM. Si enlloc de trobar bases de fulla de palmera, haguéssim trobat canyes; poder hauríem fet estels.