Skip to main content

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les JAF i les JAF internacionals

Des de la fundació de l’Escola l’any 1968, les Jornades d’Aprenentatge Fora (JAF) han estat una activitat característica del nostre projecte pedagògic.

Cada curs tota l’Escola es desplaça a algun lloc de la geografia catalana per continuar desenvolupant activitats i projectes prèviament iniciats a l’Escola, on l’equip docent pot conèixer els seus alumnes en un altre ambient. En aquest context s’estableixen uns lligams emocionals fonamentals que permeten el creixement emocional i el desenvolupament integral com a persones, ambdós bàsics per a un bon aprenentatge. És per aquests motius que les JAF es duen a terme a principi de curs, per així establir des d’un bon inici un lligam emocional òptim entre tots els alumnes i els seus mestres, que també possibilita assolir uns rendiments d’aprenentatge òptims.

A banda, a les JAF es desenvolupen moltes competències que en una situació escolar normal són més difícil d’adquirir. Són les competències socials i personals, que en anglès anomenen soft skills, competències fonamentals que no surten dels àmbits concrets i que s’adquireixen mitjançant la creació de situacions en les que els alumnes han “d’activar-les” perquè les situacions els fan posar-les en pràctica.

L’any 2018 l’Escola va decidir crear les JAF internacionals amb la voluntat que els alumnes de 3r i 4t de l’ESO poguessin avançar en l’adquisició d’aquestes soft skills i a més a més tinguessin la necessitat i la motivació d’avançar en el seu domini de la llengua anglesa.
El disseny de les JAF internacionals van establir la creació i recerca de projectes als Estats Units per millorar les següents competències dels nostres alumnes:

  • Pensament crític i resolució de problemes
  • Col·laboració entre companys, empatia i lideratge
  • Agilitat i adaptabilitat
  • Iniciativa i esperit emprenedor
  • Responsabilitat
  • Accés i anàlisi de la informació
  • Curiositat i imaginació
  • Comunicació oral i escrita eficaç en anglès

Naturalment, el medi en el que s’han de trobar els alumnes compta i no pot ser qualsevol. Són encara adolescents que necessiten, en un ampli sentit, acompanyament i suport. Hem de procurar que puguin adquirir aquestes competències en un entorn amable i amb un important valor afegit. Per això, vam començar una recerca d’escoles i universitats a ciutats com San Diego, San Francisco, Boston i Nova York, perquè creiem que són entorns que poden nodrir els nostres alumnes d’una experiència de qualitat.

Fruit de tota aquesta feina, actualment l’Escola té les següents aliances per a realitzar les JAF internacionals(*):

Center for Engineering Education and Outreach, Tufts University
Boston, Massachusetts

L’Escola té una aliança amb l’equip del Chris Rogers, referent mundial en l’àmbit de l’STEM educatiu, mitjançant la qual, per una banda, els nostres alumnes poden estar amb ells durant unes setmanes treballant i aprenent a Boston, i, per altra banda, l’equip del centre d’ensenyament i divulgació en enginyeria de la Tufts University venen periòdicament a l’Escola a testar i millorar els seus projectes educatius.

Saber més

High Tech High
San Diego, California

Tenim un acord amb HTH amb qui hem creat una xarxa d’intercanvi d’experiències i coneixements. Es tracta d’un centre educatiu de reconegut prestigi arreu del món, representa, als Estats Units, l’exemple de canvi de paradigma educatiu i està rebent el suport de nombrosos intel·lectuals i empresaris d’una gran vàlua que consideren el seu model pedagògic el correcte i més idoni per a la formació integral dels nois i noies del present i futur.

Saber més

Acera School
Boston, Massachusetts

Tenim una aliança exactament igual que amb el High Tech High de San Diego, és a dir, intercanvi d’experiències professionals docents i d’alumnes de 3r i 4t d’ESO.

Saber més

Latitude High School
San Francisco, California

Latitude High School es centra en l’aprenentatge basat per projectes, amb una forta integració d’arts, multimèdia i tecnologia. L’Escola manté una aliança pedagògica igual que amb HTH i Acera School.

Saber més

NuVu
Boston, Massachusetts

NuVu és un centre d’innovació en educació creativa de Boston (USA) fundat per professors del MIT i que dissenya projectes per joves d’11 a 18 anys. Els projectes ideats per NuVu exploren temes del món real amb l’objectiu que els estudiants desenvolupin habilitats de disseny i a la vegada resolguin desafiaments complexes mitjançant la creativitat, el pensament crític i el treball en equip. Els seus projectes són multidisciplinaris i poden requerir de la robòtica, la programació, la fabricació, l’electrònica o d’altres habilitats tecnològiques. En aquest cas en particular, cada curs tots els nostres alumnes de l’ESO porten a terme un projecte conjuntament amb ells des de la nostra Escola però coordinats pels nostres mestres i els professors de NuVu en connexions online.

Saber més

Workshop Middle School
Nova York, Nova York

Workshop Middle School és una escola de Nova York que atesora multitud de premis educatius gràcies a un programa innovador basat en els interessos i reptes específics dels adolescents.

Saber més

(*) Cada curs es dissenyaran les JAF internacionals amb els partners que es considerin més adients i segons les necessitats educatives de cada curs i grup d’alumnes.

Així doncs, es tracta de crear experiències vitals, totalment en anglès, que permetin aprendre a viure i a conviure en un entorn diferent i lluny de casa (a excepció de l’experiència amb NuVu), a guanyar autonomia i responsabilitat, a aprofundir en el coneixement d’un mateix, a seguir aprenent a gestionar les emocions, i a descobrir noves cultures.

Les JAF internacionals són un projecte viu, són un element pedagògic més de l’Escola que, com la resta, està en constant revisió i innovació amb l’objectiu últim de donar als nostres alumnes totes aquelles eines, coneixements i competències que en cada moment la societat va demandant.