Skip to main content

Horaris

L’horari de l’Escola és de 8:30 del matí fins a les 17:30 de la tarda, incloent l’estona de menjador. El projecte L’Horitzó requereix d’aquest horari ampli perquè cada nen i nena és el creador del seu propi coneixement, fet que comporta una necessitat de temps major que quan es treballa amb classes magistrals tradicionals.

Considerem que des dels 3 anys fins als 7 (ambdós inclosos) els alumnes han de tenir diàriament sis hores i mitja lectives mentre que dels 8 fins a deixar l’Escola requereixen de set hores i mitja diàries. L’hora d’entrada i sortida però, és la mateixa per a tots els alumnes, el que canvia és l’estona de menjador.

L’entrada i la sortida dels nens i nenes de 0 a 2 anys és flexible. No obstant l’anterior, recomanem que facin l’horari complet (la seva plaça és única, limitada i reservada) perquè no hem d’oblidar que tot l’aprenentatge que fan està en funció, com per a tots els alumnes de l’Escola, de la seva edat madurativa.

Matí

  • Llar d’Infants, Infantil i 1r cicle de primària (0-7 anys): de 8:30 a 12:30h
  • 2n i 3r cicle de primària i ESO (8-16 anys): de 8:30 a 13:30h

Estona de menjador

  • Llar d’Infants, Infantil i 1r cicle de primària (0-7 anys): de 12:30 a 15:00h
  • 2n i 3r cicle de primària i ESO (8-16 anys): de 13:30 a 15:00h

Tarda

  • Llar d’Infants, Infantil i 1r cicle de primària (0-7 anys): de 15 a 17:30h
  • 2n i 3r cicle de primària i ESO (8-16 anys): de 15 a 17:30h