Skip to main content
Una escola per a un món global on els alumnes assoleixin una cultura d’aprenentatge a través de la indagació permanent

Basada en l’aprenentatge per projectes i inspirada en Maria Montessori i Célestin Freinet

L’Escola L’Horitzó és un espai on els alumnes desenvolupen la llibertat i la curiositat per aprendre. Per això, l’aprenentatge es basa en projectes reals, rellevants, on l’art i la tecnologia estan sòlidament integrats. Basem la seva educació en experiències intel·lectualment profundes i interdisciplinàries que els donen les eines necessàries per adaptar-se a qualsevol situació.

L’actual era d’incertesa global requereix que els nostres nois i noies surtin de l’Escola amb la capacitat d’aprendre a aprendre durant tota la seva vida, i també de ser capaços de desaprendre, de detectar allò que ja no els funciona.

Model pedagògic propi, contrastat i en constant evolució

8 alumnes per mestre/a
Resultats de les competències bàsiques per sobre de la mitjana
Èxit de tots els nostres alumnes en les proves de selectivitat
Aprenentatge de l’anglès de forma natural
Pensament computacional
Educació tecnològica, humanística i artística
Jornades d’aprenentatge fora (JAF): Catalunya i internacionals (EUA)
Horari ampli: de 8:30 a 17:30. No hi ha deures a casa
Els mestres són facilitadors
Robòtica, escacs, programació, teatre, etc., dins del currículum escolar
Piscina pedagògica amb les mestres
Competències d’actualitat: creació i programació de sistemes d’intel·ligència artificial
Els alumnes es fan els seus propis llibres de text
El menjador forma part de l’aprenentatge
Seguiment i assessorament personalitzat dels alumnes
Tots els alumnes ho fan tot. Projecte inclusiu