Coneguem a l’equip de mestres

Anna Valero
Directora Pedagògica
Verònica Sánchez
Llengua catalana i castellana i coordinació curricular
Rosa Casas
Filosofia i Cap d’estudis d’ESO
Meritxell Martínez
Educació Primària i Cap d’estudis d’Ed. Primària
Mònica Domingo
Educació infantil i Cap d’estudis d’Ed. Infantil
Josep Lluís Cabellos
Llengua catalana i castellana
Miki Villanueva
Programació, robòtica i tecnologia
Berta Cabello
Matemàtiques, economia i emprenedoria
Anna Mitjans
Ciències Socials i Humanitats
Bernat Rios
Ciències experimentals i tecnologia
Vanessa Uceira
Ciències experimentals i tecnologia
Marc Segalés
Ciències experimentals i tecnologia
Guiomar Soler
Psicòloga
Rosa Vendrell
Educació Primària
Maria Villagrasa
Educació Primària
Lorena Ginesta
Educació Primària
Anna Tenas
Educació Primària
Irene Castro
Educació Primària
Íngrid Munné
Educació Primària
Mercè Mateu
Educació Primària
Joshua Black
Llengua anglesa
Elzbieta Turcakovaite
Llengua anglesa
Brittany Yates
Llengua anglesa
Katy Wallace
Llengua anglesa
Sílvia Villanueva
Educació Infantil
Alba Márquez
Educació Infantil
Anna Aguilar
Educació Infantil
Anna Ferrer
Educació Infantil
Anabel Fernández
Educació Infantil
Leyre Aguilar
Educació Infantil
Marina Carballo
Educació Infantil
Úrsula García
Art. Educació visual i plàstica
Lorena Lanza
Art. Educació musical
Míriam Bartés
Art. Teatre, dansa i expressió corporal
Pol Llovet
Educació física i piscina. Ed. primària i secundària
Laura Jiménez
Piscina. Ed. Infantil
David Moya
Escacs
Maria Blanco
Biblioteca

Contacte