Skip to main content

Coneguem a l’equip de mestres

Anna Valero
Directora Pedagògica
Verònica Sánchez
Llengua catalana i castellana i coordinació curricular
Rosa Casas
Filosofia i Cap d’estudis d’ESO
Lorena Ginesta
Psicopedagoga i Cap d’estudis d’Ed. Primària
Mònica Domingo
Educació infantil i Cap d’estudis d’Ed. Infantil
Josep Lluís Cabellos
Llengua catalana i castellana
Miki Villanueva
Programació, robòtica i tecnologia
Berta Cabello
Matemàtiques, economia i emprenedoria
Timur Ivanov
Matemàtiques, Ciències experimentals i Tecnologia (STEM)
Joana Pi
Matemàtiques, Ciències experimentals i Tecnologia (STEM)
Anna Mitjans
Ciències Socials i Humanitats
Guiomar Soler
Psicòloga
Rosa Vendrell
Educació Primària
Maria Villagrasa
Educació Primària
Meritxell Martínez
Educació Primària
Irene Castro
Educació Primària
Íngrid Munné
Educació Primària
Anna Aguilar
Educació Primària
Anna Tenas
Educació primària
Mercè Mateu
Educació Primària
Sílvia Villanueva
Educació Infantil
Anna Ferrer
Educació Infantil
Anabel Fernández
Educació Infantil
Alba Márquez
Educació Infantil
Leyre Aguilar
Educació Infantil
Marina Carballo
Educació infantil
Elzbieta Turcakovaite
Llengua anglesa
Joshua Black
Llengua anglesa
Evelina Gospodinova
Llengua anglesa
Katy Wallace
Llengua anglesa
Lorena Lanza
Art. Educació musical
Míriam Bartés
Art. Teatre, dansa i expressió corporal
Pol Llovet
Educació física i piscina. Ed. primària i secundària
Vanessa Navas
Piscina. Ed. Infantil
Juan Paso
Escacs
Júnia Taltavull
Escacs
Elisabeth Moreno
Escacs
Maria Blanco
Biblioteca