Skip to main content

Del mercat a la creació de codis QR

Visita al Mercat de Sarrià, dins del treball d’història i d’arquitectura funcional de les Sortides quinzenals per Barcelona, observació directa de l’edifici del mercat, dels elements que el formen, així com de les diverses parades amb productes frescos i de proximitat i realització de diverses entrevistes a les respectives parades del mercat, tot fent un treball en equip, dividit en petits grups de treball.

Paral·lelament, realització i posada en comú de la 1a Prova obligatòria “Anem al mercat!”, tot desenvolupant diferents competències, des de les matemàtiques fins al coneixement del medi. Creació, dins de l’activitat de Time4time, de codis QR de diferents productes comercialitzats al mercat i supermercat. Posteriorment, exposició d’aquest projecte, en la 1a Exposició de curs, mitjançant la simulació d’un mercat i amb la participació de les famílies de l’Escola, tot fent la lectura de codis QR de diferents envasos reciclats i classificats de forma selectiva dels productes per tal d’obtenir informació d’aquests abans de fer la compra, per tal de fer un consum responsable i saludable.

Visita al Mercat de Sarrià, dins del treball d’història i d’arquitectura

desenvolupant diferents competències, des de les matemàtiques fins al coneixement del medi


Qüestió essencial

Viure aquest projecte de forma transdisciplinària, a partir de la visita a un mercat, comprovació de diversos conceptes matemàtics, coneixements de l’àmbit digital, creació d’elements artístics, així com promoure un treball col·laboratiu, entre tots, famílies i nens i nenes del grup Freinet (11 anys).

Producte final

Creació d’una pàgina web amb informació de diferents productes del mercat exposat, amb el vincle d’un lector de codi QR.

Finalitats de l’aprenentatge
 • Desenvolupar les competències matemàtiques, lingüístiques, artístiques, del medi natural i social i cultural, així com les digitals a partir de la realització d’aquest Projecte.
 • Aprendre a treballar en petits grups per tal d’aconseguir un repte comú (treball col·laboratiu).
 • Ser responsable davant de les tasques individuals, des de la realització de la Prova obligatòria fins a la creació dels Codis QR o el muntatge de l’Exposició de trimestre.
 • Prendre consciència dels productes que es consumeixen i que tenim al nostre abast en el sector terciari.
 • Analitzar la informació diversa que ens faciliten els productes que consumim.
 • Fer ús de la informació que disposem per ser uns consumidors conscients i responsables.
Materials i eines necessàries
 • Guia de la Prova obligatòria “Anem al mercat”.
 • Enquesta.
 • Envasos reciclats de diferents productes.
 • Ordinador i iPad.
 • Pàgina web.
 • Lector de codi QR (Mòbil, iPad).
Reflexions dels mestres

Els nois i noies d’11 anys van gaudir molt d’aquest Projecte transdisciplinari, el qual considerem que alhora va ser una gran vivència, des del dia que, mitjançant la Sortida quinzenal, vam visitar el Mercat de Sarrià, van realitzar les entrevistes, van elaborar la Prova obligatòria, coneixent el concepte de tant per cent, pes net, tara,… fins a la creació per equips dels codis QR i la pàgina web. Els alumnes es van mostrar molt motivats des del primer dia i durant tot el Projecte, ja que ells mateixos van anar traçant el camí, tot treballant de manera cooperativa i prenent decisions. Gran satisfacció i enriquiment.