Skip to main content

El sentit més utilitzat…

Aquest projecte ha estat elaborat per nens de 6 anys (1r d’EPO).

S’han convertit en estadistes i han elaborat un diagrama circular.


Un projecte elaborat per nens de 6 anys


Han elaborat un diagrama circular


Qüestió essencial

Fer i entendre un diagrama circular (sense utilitzar l’ordinador), utilitzant les dades recollides a partir del treball d’observació fet en el Quadern de camp on recollim dades quan anem de sortida.

Producte final

El diagrama circular fet a partir d’un diagrama de barres, i amb una cinta de paper.

Les finalitats de l’aprenentatge

Desenvolupar la capacitat de raonament i la facultat d’abstracció aportant un conjunt de models i procediments d’anàlisi, càlcul i estimació que, aplicats en diferents contextos de la realitat, han de possibilitar la comprensió de conceptes i el seu domini competencial per resoldre situacions i problemes, en definitiva, comprendre l’utilitat de l’estadística.
Treballar el comptatge, la recollida de dades, l’elaboració d’un diagrama de barres, la interpretació d’aquest gràfic, etc. i tot a partir de l’observació feta durant la Sortida comarcal.
Un cop fet el diagrama circular, i utilitzant l’ordinador, comprovem si l’hem realitzat correctament i, en conseqüència, el resultat obtingut ha estat l’esperat.

Materials i eines necessàries
  • Quadern de camp amb el full de recollida de dades.
  • Un diagrama de barres per plasmar les dades recollides.
  • Una cinta de paper quadriculat.
  • Llapis de color.
  • Cinta adhesiva.
  • Fulls en blanc.
Reflexions del mestre

Ha estat un projecte que ens ha permès treballar conceptes estadístics, a partir de les observacions fetes pels nens.

De manera gràfica, els ha estat molt fàcil arribar a establir comparacions del tipus més que, menys que; i també comparar els gràfics entre sí.

Per altra banda, també va ser molt gratificant veure com els il·lusionava poder comprovar, a través de l’ordinador, que ells havien fet el mateix; i que ho havien fet correctament.