Skip to main content

Paraula oculta

Activitat d’experimentació en l’educació matemàtica: creació d’un material matemàtic, per tal de treballar diferents

conceptes geomètrics, tot ocultant una paraula.

Pensar i descobrir la paraula oculta jugant amb les rajole, amb la geometria

Desenvolupar competències matemàtiques, tot creant materials i jugant amb aquests

Els nois i noies d’11 anys van comprovar que la ciència matemàtica és atractiva i divertida


Qüestió essencial
Pensar i descobrir la paraula oculta jugant amb les rajole, amb la geometria.
Productes finals

Aconseguir crear un mosaic amb la paraula ocultada, de tal manera que una tercera persona la descobreixi.

Les finalitats de l’aprenentatge
  1. Treballar, entendre la geometria (gir, translació i simetria), a partir de la creació d’un mosaic (rajoles).
  2. Desenvolupar competències matemàtiques, tot creant materials i jugant amb aquests. 
  3. Desenvolupar les habilitats artístiques.
Materials i eines necessàries
  • Cartolines quadrades (10X10)
  • Retoladors
  • Compàs
  • Tisores o guillotina
Reflexions dels mestres

Els nois i noies d’11 anys van comprovar que la ciència matemàtica és atractiva i divertida. Vam proposar-los activitats per desperar l’interès, un repte que havien de resoldre.