Skip to main content

WOMEN IN SCIENCE

Les dones no gaudeixen de les mateixes oportunitats que els homes per desenvolupar una professió científica i per progressar-hi. Les dades al respecte són molt clares i es poden resumir en el fet que a mesura que s’avança cap a llocs més alts en els escalafons acadèmics o professionals, la proporció de dones va sent cada vegada menor.

Dones com Rosalind Franklin, Hipatia d’Alexandria, Sofia Kovalewskaia, Ada Lovelace o Dorothy Crawford Hodgkin no van tenir un camí fàcil per aconseguir aportar importants contribucions a la ciència al llarg de la història.
Els estudiants d’aquest projecte tenen l’experiència de conèixer dones que han contribuït directa o directament al desenvolupament de la ciència tant des del punt de vista teòric com pràctic.

La finalitat d’aquest projecte és que els estudiants siguin coneixedors del paper de la dona en la ciència


Quina és la situació de les dones en el masculinitzat món científic?


Qüestió essencial

Quina és la situació actual de les dones en el tradicionalment masculinitzat món científic?

Productes finals

Cada grup de treball ha fet un informe teòric i un joc de cartes que promou el coneixement de diferents dones científiques.

Les finalitats de l’aprenentatge
La finalitat d’aquest projecte és que els estudiants siguin coneixedors del paper de la dona en la ciència i fer-los divulgadors de les seves troballes.
Materials i eines necessàries
Per poder fer realitzar l’informe del projecte han necessitat suport informàtic. Per realitzar el joc de cartes han fet servir cartolines, cartró, pintura…
Reflexions del mestre

Després de realitzar aquest treball hem constatat una sensibilitat per part dels alumnes envers les dones científiques i les seves aportacions a la ciència.