Skip to main content

El DCP: Metodologia activa. Aprenentatge Basat en Projectes

Tenir la capacitat d’aprendre sempre, en qualsevol moment i lloc. L’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge basat en projectes (ABP) són algunes metodologies emprades pel DCP (Document de Control de Processos) que es fa a l’escola des de fa dècades.

L’escola ha de ser el lloc on s’aprengui a utilitzar bé les noves tecnologies, on s’adquireixi un mètode de treball i investigació científica, on es fomenti el coneixement crític i s’aprengui a cooperar i treballar en equip. L’escola ha de crear hàbits i actituds d’aprenentatge.

El DCP consisteix, simplement, en la realització d’un projecte de certa envergadura, interdisciplinari, en grup i a partir d’una proposta de l’equip de mestres que valora de quina manera els alumnes incorporen, apliquen, els coneixements que van adquirint, com els personalitzen, com mostren la capacitat de crear-ne de nous… Els ingredients principals són, per tant, la creativitat, la cooperació, la motivació, la visió àmplia i global, l’ús de les TIC, la responsabilitat individual, el treball col·laboratiu, la capacitat crítica, la presa de decisions, la interacció amb el món real, la combinació efectiva d’aprenentatge de continguts fonamentals (currículum) i el desenvolupament de destreses (competències)…

El DCP global dels Grups Hashtag i Slider (14 i 15 anys) – Atles lingüístic de Sarrià-St. Gervasi (ALSS) – s’ha iniciat a la seu del Districte amb una petita xerrada a càrrec de la Consellera Municipal d’Educació, Sra Raquel Prado.

El DCP global dels Grups Emoticona i FM (12 i 13 anys) – Women in Science – ha començat amb la presentació per part de l’equip de mestres de l’escola.