Skip to main content

Lletra lligada – Entrevista Anna Valero

“Els deures a casa no tenen massa sentit”, afirma Anna Valero, directora de l’Escola Horitzó de Barcelona, que ha editat un decàleg per orientar els pares a l’hora de triar el centre escolar.