Skip to main content

Missió Apilo XII. Ja som agents Apilo!

Al nostre planeta, les substàncies i materials de les piles poden afectar la qualitat de l’aigua, l’aire i la terra en la que viuen els nostres peixos, aus, plantes i… a nosaltres mateixos!

Amb el reciclatge, a més de protegir el medi ambient, estalviem valuosos recursos reutilitzant moltes d’aquestes substàncies i materials.

 
La normativa europea i estatal estableix que a partir de l’any 2015 s’ha de recollir un 45% de les piles i acumuladors portàtils que surten al mercat. Actualment a Catalunya només recollim el 34%. Per tant, per complir amb la normativa hem d’incrementar la recollida selectiva de piles de forma significativa.
 
Els alumnes de l’Escola L’Horitzó estem recollint les piles gastades. Les recollim en un coet que passaran a buidar. Contribuïm d’aquesta manera a protegir el planeta.
 
A l’Escola ja som agents Apilo!
 
Ens han donat el carnet que ens identifica com Agents Apilo! Recollirem totes les piles esgotades de casa, dels nostres veïns, dels amics… i les posarem dins el coet per poder enviar-les al Planeta Reciclatge.
 
Moltes gràcies per la seva col·laboració.