Skip to main content

Hem escrit un Pi-relat per a commemorar la constant matemàtica π

El Grup Fax (11 anys), a partir d’una proposta dels companys més grans de l’Escola i per celebrar el Dia Pi, celebració que commemora la constant matemàtica π (pi) -El Dia Pi se celebra el 14 de març (en el format de calendari mes/dia, 3/14 que representen els tres dígits més representatius de la constant)-, hem escrit un Pi-relat que és un microconte on s’amaga el nombre Pi (cada paraula, ordenadament, ha de tenir la quantitat de lletres dels dígits de Pi).

Ens han publicat el relat a la web del CESIRE-CREAMAT del Departament d’Ensenyament.