Skip to main content

Presentació de les 2es Proves Lliures

Els grups Email (9-10 anys), Magazine (10-11 anys) i Fax (11-12 anys) hem presentat les nostres 2es Proves Lliures d’aquest curs. 

La Prova Lliure és un treball que fem a casa, durant el trimestre, triat per nosaltres i a partir d’un projecte que ens proposem a l’inici.

pruebaslibes3