Skip to main content

La High Tech High (HTH) de Chula Vista (San Diego, Califòrnia, USA) i l’Escola L’Horitzó firmen un acord d’aliança pedagògica

{jumi [components/com_jumi/files/hth.php ]}

L’HTH és un centre educatiu de reconegut prestigi arreu del món i té grans similituds amb la nostra Escola, tant pel que fa a nivell metodològic com pels objectius educatius.

L’HTH, fundada l’any 2000, representa als Estats Units l’exemple de canvi de paradigma educatiu i està rebent el suport de nombrosos intel·lectuals i empresaris d’una gran vàlua que consideren el seu model pedagògic, que tal i com hem exposat anteriorment també és en gran mesura el nostre, el correcte i més idoni per a la formació integral dels nois i noies del present i futur. 

Per a nosaltres és un immens goig poder dir que aquest acord s’ha pogut signar, fonamentalment, gràcies al reconeixement i al valor afegit dels 50 anys de coherència del nostre projecte educatiu. També ens plau gratament ser partícips del primer d’aquestes característiques que la institució californiana signa amb una altra escola, malgrat les desenes de propostes que reben cada any. 

A grans trets aquest acord, que s’ha anat confeccionant durant els darrers quatre mesos i que abans de la Setmana Santa vam anar a completar i signar a San Diego, compromet els dos centres a:

  • d’una banda, crear una xarxa permanent d’intercanvi d’experiències i coneixements entre els equips docents;
  • I de l’altra, realitzar cada curs 2 projectes trimestrals de forma conjunta entre els estudiants de 3r i 4t de l’ESO (equivalents a 9è i 10è grau a USA) d’ambdues institucions. El darrer mes de cada projecte els nostres alumnes i mestres es desplaçaran a l’HTH per finalitzar i presentar públicament els treballs.

Així doncs, la col·laboració entre els equips docents ens permetrà continuar millorant el projecte L’Horitzó gràcies a l’intercanvi continu d’experiències i continguts. De fet, aquest mateix juny l’Escola ja rebrà dos mestres de l’HTH per intercanviar experiències pedagògiques. 

Els dos centres també ens comprometem a realitzar dos projectes cada curs, un per 3r i un per 4t de l’ESO, d’una durada de tres mesos i totalment en anglès, on els alumnes de les dues escoles treballaran conjuntament i a distància. El darrer mes de cada projecte els nostres alumnes i mestres es desplaçaran a l’HTH per finalitzar i presentar públicament els treballs. És a dir, les Jornades d’Aprenentatge Fora (JAF) dels alumnes de 3r i 4t de l’ESO passen a realitzar-se a l’HTH amb una durada, aproximadament, de quatre setmanes. Els nostres alumnes s’integraran completament en el dia a dia escolar de l’HTH i tindran com a residència la de les famílies de la mateixa HTH.

El proper curs 2018-19 serà el primer que els nostres alumnes es desplaçaran a San Diego. La primera estada es realitzarà entre novembre i desembre del 2018 pel primer grup, alumnes de 4t de l’ESO, i la segona entre maig i juny del 2019 pel segon grup, alumnes de 3r de l’ESO.