Skip to main content

Les propietats i aplicacions de l’aigua de mar

Els grups Magazine (10 anys) i Fax (11anys) ens hem desplaçat a Badalona a visitar la Fundació Aqua Maris que es dedica principalment a la investigació i difusió de les propietats i aplicacions de l’aigua de mar.

Aquesta Sortida ha estat fruit del projecte que estem desenvolupant sobre el rec automàtic per a l’hort de la nostra Escola.

Hem pogut observar directament i contrastar les diferències entre un hort regat amb aigua dolça i fertilitzat amb aigua salada i un hort de plantes crasses regat amb aigua de mar.
Tanmateix, també hem pogut aprofundir en el coneixement d’alguns conceptes, a partir d’aquesta vivència, com ara el què és la capa freàtica, la salinització, la mineralització, el pou, l’hivernacle, l’aigua isotònica, el filtre de sorra, la deshidratació, els microorganismes,etc. També hem vist alguns productes que s’elaboren i es comercialitzen amb aigua salada, com un dentrífic, una cervesa, un cosmètic, entre d’altres.

Finalment, hem pogut plantar bledes en diferents testos, uns amb aigua dolça i d’altres amb aigua salada.

Ha estat una gran i enriquidora experiència i agraïm  l’ocasió que hem tingut de poder conèixer Aqua Maris i poder avançar en el treball interdisciplinari que ens hem proposat.