Skip to main content

Experiència al CosmoCaixa

Més de 100 espècies conviuen en aquest espai que simula l’ecosistema de l’Amazones, un ecosistema que ens queda molt lluny però que cal preservar pel sosteniment del planeta Terra.

Hem anat seguint «pistes» per saber què mirar i com mirar i així entendre la selva tropical. Per preservar-lo, cal observar-lo, conèixer-lo i investigar-lo.