Skip to main content

Els anamorfismes

Els Grups Cinema (8 anys) i Emoticona (12 anys) hem començat un projecte junts per estudiar els anamorfismes, una manera de fer que les matemàtiques «entrin pels ulls». 

Una anamorfosi o anamorfisme és una deformació reversible d’una imatge produïda mitjançant un procediment òptic o matemàtic. La imatge deformada només es veu correctament quan es mira des d’un punt de vista determinat.

Quan tinguem els nostres dissenys fets es podran veure en diferents espais de l’Escola.