Skip to main content

Acolorim les plantes

Després de tallar la part inferior de l’api hem descobert que té com uns tubs o conductes per on circula l’aigua i els nutrients. Hem posat en dos gots de vidre, aigua neta i a cada got un colorant
diferent, en aquest cas el vermell i el blau i, al cap de 24 hores, hem observat que la tija i les fulles s’havien tenyit del color del colorant.

Demostrar com l’arrel absorbeix l’aigua i els nutrients i els distribueix per tota la planta

Obtenir acolorir les branques d’api


Qüestió essencial
Demostrar com l’arrel absorbeix l’aigua i els nutrients i els distribueix per tota la planta.
Productes finals

Obtenir acolorir les branques d’api.

Les finalitats de l’aprenentatge
Comprendre l’absorció de les plantes, a través dels seus capil·lars, per tal de nodrir-se, així com veure el significat de la propietat de la capil·laritat de les plantes.
Materials i eines necessàries
Materials i eines:
  • Gots de vidre
  • Aigua
  • Colorants
  • Branques d’api
Reflexions dels mestres

Ha estat un experiment científic ràpid i molt engrescador, tot i que la certa incredulitat dels nens davant d’aquest experiment era palesa a nivell pràctic, però el fet de conèixer el concepte de capil·laritat, els va comportar una esperança que es va veure complerta al cap de 24 hores aproximadament.
Si l’haguéssim de repetir hi posaríem més quantitat de colorant per tal de veure un acoloriment més important. El resultat es va veure millor en el colorant blau que en el vermell.
Aquest experiment també es pot fer amb d’altres plantes, com clavells, roses, etc.