Skip to main content

Fem geometria al pati de l’Escola!

Realització d’unes activitats, en un espai proper i afectiu pel propi nen, en equip, de tal manera que aquestes els ajudin a
desenvolupar diferents competències matemàtiques.

Proposar-se reptes matemàtics, tot descobrint que la matemàtica ens envolta

Resoldre el seu repte matemàtic: calcular el perímetre i l’àrea d’alguns indrets del pati de l’Escola


Qüestió essencial
Proposar-se reptes matemàtics, tot descobrint que la matemàtica ens envolta, en cada instant i en qualsevol indret.
Productes finals

Resoldre el seu repte matemàtic: calcular el perímetre i l’àrea d’alguns indrets, escollits per ells, del pati de l’Escola.

Les finalitats de l’aprenentatge
Cercar el perímetre i l’àrea d’alguns espais, construccions… del pati de l’Escola, de tal manera que, a partir de l’experimentació i del treball en equip, vagin comprenent millor els procediments corresponents per a cercar el perímetre i l’àrea de diversos polígons.
Materials i eines necessàries
Materials i eines:
  • Cinta mètrica o regle extensible
  • Paper anotacions/activitat
  • Llapis
  • Goma
  • Calculadora (opcional)
Reflexions dels mestres

Els nois i noies d’11 anys, van mostrar, en el 1r trimestre de curs, un major interès davant de la matemàtica, fruit d’una experimentació i vivència geomètrica, en un espai molt estimat per ells. El treball en equip els va donar seguretat, implicació i responsabilitat per tal d’aconseguir els diferents reptes proposats.