Skip to main content

La Roba amiga

Aquest projecte ha estat elaborat per els nens de 5 anys (3r – 2n cicle d’EI).

A partir d’una proposta de les mestres, el grup de nens s’ha fet càrrec de coordinar la recollida de roba de tota l’Escola.

El primer pas ha estat dissenyar un roll up per fer saber a tothom que ens encarreguem d’aquesta tasca.

Per fer-lo, cada nen ha dibuixat les diferents peces de roba que podem recollir. Posteriorment les hem escanejat i hem fet un full amb l’explicació del què recollíem, perquè i la data última de la recollida.

Posteriorment, redactem una carta, per fer arribar a totes les famílies, via correu electrònic, aquesta informació.

En el grup instal·lem els cinc contenidors que la Fundació Formació i Treball ens han fet arribar. Cada vegada que algú ens porta roba, la fiquem a dins.

Hem llegit un conte que es titula Moda Re-. Amb aquest conte hem après què es pot fer amb la roba que ja no necessitem.

Mentre uns pintaven les il·lustracions, els altres hem fet un taller d’estampació de roba. Hem utilitzat unes bosses de roba recuperades i, amb pintura tèxtil, les hem estampat amb uns tampons ben especials: soles de sabates i bambes, sivelles, cremalleres…

Per donar a conèixer el conte a tothom, hem fet les il·lustracions més grans i entre tots les hem acolorit. Aquestes il·lustracions han servit per decorar els cinc contenidors.

Amb la tècnica del “fotocontacte” hem fet les tapes dels àlbums on hi ha recollides les nostres feines. Cadascú ha escollit una peça de roba per fer aquesta fotografia.

A Time2Start, i amb el material Story Starter, de LEGO Education, hem construït i descrit diferents escenes i/o petites històries relacionades amb la recollida de roba. O bé individualment o bé per grups, hem dissenyat la nostra pròpia fàbrica de recollida, els camions que la porten, els contenidors que hi podria haver pel carrer per guardar-la, una botiga on es ven la roba a un preu molt econòmic per les persones que no tenen suficients diners…

Un últim aspecte que hem après, i no per això menys important, és que reutilitzant i reciclant la roba també ajudem a millorar el nostre planeta.

La finalització d’aquest projecte ha estat l’exposició, de tota la feina realitzada, l’últim dia del trimestre, explicant tot allò que hem après.

Aquest projecte ha estat elaborat per els nens de 5 anys

Instal·lem els cinc contenidors de la Fundació Formació i Treball

Mentre uns pintaven les il·lustracions, els altres hem fet un taller d’estampació

La finalització d’aquest projecte ha estat l’exposició

La roba amiga

Qüestió essencial
 1. Responsabilitzar-nos d’una tasca que hem de dur a terme.
 2. Sensibilitzar als nostres alumnes i a les famílies vers els altres i les seves necessitats.
 3. Col·laborar amb la Fundació Formació i Treball.
 4. Dissenyar un roll up.
 5. Desenvolupar capacitats comunicatives treballant en petits grups.
 6. Redactar una carta per poder fer arribar a les famílies.
 7. Conèixer la tècnica del fotocontacte.
 8. Establir una conversa matemàtica per fer les barreges dels líquids del fotocontacte amb l’aigua Quantitats, proporcions…).
 9. Dur a terme un treball col·laboratiu.
 10. Dialogar amb els companys i acceptar les seves opinions.
 11. Treballar per aconseguir una ciutat més sostenible.
Productes finals
 • Roll up de propaganda
 • Carta d’informació per les famílies
 • Il·lustracions acolorides del conte Moda Re-
 • Tapa de l’àlbum (fotocontacte)
 • Bosses de roba estampades
 • Construccions a Time2Start
 • Exposició de treballs
Les finalitats de l’aprenentatge
 • Sensibilització
 • Sostenibilitat
 • Treball col·laboratiu
 • Comunicació oral
 • Conversa matemàtica
 • Representació artística
Materials i eines necessàries
 • El conte
 • Il·lustracions grans
 • Colors
 • Els tampons per fer l’estampació
 • Pintura tèxtil
 • Les bosses de roba recuperades
 • Els líquids del fotocontacte: revelador, aturada i fixació; i aigua per fer les barreges
 • Paper fotogràfic
 • Materials propis del taller de fotocontacte
 • Story Starter, de LEGO Education
Reflexions dels mestres

Ha estat molt interessant observar quina ha estat la seva implicació al llarg de tot el projecte.

S’han sentit responsables, i això els ha engrescat en tot. En diferents moment, han manifestat que “semblem nens grans”.

La realització del taller de fotocontacte ha estat, per ells, un moment màgic. La seva cara s’il·luminava quan veien aparèixer la imatge de la seva peça de roba en el paper fotogràfic.

Certament, quan ells senten que els mestres confiem plenament en ells i se senten responsables, la seva implicació és màxima; i se senten contents, satisfets i valorats.