Skip to main content

Cultius de primavera

Hem anat a comprar planter i l’hem ensenyat a tots els grups. Hem preparat les taules de cultiu i hem plantat.