Tasques pel nou curs EN21

Aquesta tarda ens hem reunit els equips directius de les escoles impulsores per planificar les tasques del curs.

Unes hores de reflexió i d’intercanvi dels equips impulsors per coordinar les properes trobades, les residències de formació, etc.

Contacte