Skip to main content

Tasques pel nou curs EN21

Aquesta tarda ens hem reunit els equips directius de les escoles impulsores per planificar les tasques del curs.

Unes hores de reflexió i d’intercanvi dels equips impulsors per coordinar les properes trobades, les residències de formació, etc.