Skip to main content

Explorem el món

La manipulació i l’experimentació en els infants és un fet innat, tenen la necessitat d’explorar el seu món, observant i investigant el seu entorn, cosa que els permet anar entenent la seva realitat. 

Són autors de la seva pròpia història. En aquesta activitat manipulativa els ajudem a apropar-se a aquesta realitat, donant-los la llibertat de tocar, observar i aprendre.