Skip to main content

Projecte humanístic: La 1a volta al món?

Els nois/es de 15 i 16 anys han iniciat un projecte/DCP relacionat amb l’arribada del primer europeu a Amèrica intentant verificar aquest esdeveniment a partir de les fonts històriques.

Alhora, es tracta de comparar aquest fet del s. XV amb l’arribada del primer home a la Lluna.