Skip to main content

Organitzem…

Una bona manera de començar és preparar el material entre tots.

Triar, classificar, agrupar, repartir… són accions que ens ajuden a mantenir una bona conversa matemàtica.