Skip to main content

Transformem…

Amb els mosaics transformem unes formes en unes altres…

Aquesta és una de les activitats que ajuden els nostres infants a aprendre a pensar i a comunicar. És necessari elaborar explicacions per tal que els altres ens puguin entendre.