Skip to main content

Aprenentatge basat en projectes: HTH-Escola L’Horitzó

L’Escola és el lloc on s’ha de transmetre un mètode de treball i investigació científica, es fomenti el coneixement crític, s’aprengui a cooperar i treballar en equip,  i a manejar i utilitzar bé les noves tecnologies.