Skip to main content

Assemblea de propostes

El grup Cor (5 anys) fem Assemblees de propostes. Quan acordem què cal millorar, ho dibuixem en la nostra llibreta per poder, després, valorar si ho hem aconseguit o no.

Saber què és el que no fem bé del tot, i posar-hi solució, és un dels molts objectius de les Assemblees de propostes.

Prendre consciència que som un grup i col.laborar en poder millorar ens ajuda a créixer.