Taller de sorra

Amb el taller de sorra podem treballar la psicomotricitat fina i, més concretament, el gest gràfic.

Ens cal una destresa òcul-manual per poder realitzar un dibuix i, amb aquest taller, és un dels principals objectius que assolim.
Per altra banda, hi ha un gran treball de creativitat, concentració, expressió, imaginació…

Contacte