Skip to main content

Taller de sorra

Amb el taller de sorra podem treballar la psicomotricitat fina i, més concretament, el gest gràfic.

Ens cal una destresa òcul-manual per poder realitzar un dibuix i, amb aquest taller, és un dels principals objectius que assolim.
Per altra banda, hi ha un gran treball de creativitat, concentració, expressió, imaginació…