Skip to main content

El comptatge

El grup Cor (5 anys), hem experimentat què és el comptatge. I ho hem fet de dues manares: hem comptat globus (comptatge acústic) i hem jugat al dòmino (comptatge resultatiu a cop d’ull).

Amb els globus, primer els hem classificat per colors i, després, hem comptat quants n’hi havia. Mentre dèiem la sèrie numèrica, assenyalàvem els globus.
Amb el dòmino, ja no ens cal comptar perquè, a cop d’ull, ja sabíem quina peça havíem de posar.
El comptatge acústic és aquell que es fa comptant d’un en un (tot i que no necessàriament ha de fer-se així); i que es fa comptant endavant i/o endarrere.
El comptatge resultatiu és aquell que fem a cop d’ull; no ens cal comptar. De manera visual identifiquem la quantitat.