Skip to main content

Transformar l’experiència d’aprenentatge

Seguim construint habilitats del segle XXI.

Minecraft Education Edition ens ajuda a construir, apassionadament, un museu que hem dissenyat; ens permet resoldre els dubtes que se’ns generen quan ho treballem en grup i assolir el repte proposat.

Minecraft ajuda a preparar els estudiants per al futur lloc de treball, desenvolupant habilitats com la col·laboració, la comunicació, el pensament crític i el pensament de sistemes. L’ambient d’aprenentatge obert dona els estudiants la llibertat d’experimentar, fomentant l’autoexpressió creativa i la resolució de problemes.