Skip to main content

Taller sobre relacions afectives

taller sobre relacions afectives

taller sobre relacions afectives

Els alumnes d’ESO, d’una banda els Grups Mà i Tech High i Freuende, i d’altra banda, els Grups Cinc i Zero, han fet un taller sobre relacions afectives, amb el suport del Punt d’Informació Juvenil.

Durant el taller hem reflexionat sobre diferents aspectes: el fenomen de la violència masclista, la pressió de grup i els estereotips en relació amb el sistema sexe-gènere.

Un dels objectius ha estat la sensibilització per tal que cap forma de violència no sigui mai justificada ni tolerada. S’ha proposat als alumnes «viure» els conflictes que es donen dins el seu entorn, tot fent-ne una representació teatral en petits grups. Un cop finalitzada han intervingut plantejant noves resolucions del conflicte. D’aquesta manera, hem pogut compartir experiències, exterioritzar sentiments i investigar diferents maneres de gestionar els conflictes. A més, hem contribuït a desenvolupar una postura personal crítica i activa que eviti l’abús i la violència en les relacions.

taller sobre relacions afectives

taller sobre relacions afectives