Skip to main content

Commemorem el Dia Mundial de l’Aigua

Commemorem el Dia Mundial de l’Aigua desenvolupant les nostres competències lingüístiques, des de la literatura catalana fins al llenguatge LEGO, el coneixement del medi, filosofia i les habilitats dins de l’àmbit social i cívic.

El nostre repte s’ha basat en crear el nostre món millor, introduint algun element relacionat amb l’aigua. Després de reflexionar sobre la temàtica tractada, ens hem sensibilitzat més per una correcta gestió de l’aigua, un bé públic, universal i escàs, que cal apreciar i conservar. Tanmateix, hem de fer un consum racional de l’aigua i vetllar entre tots i totes pel canvi climàtic.