Skip to main content

Cor i pulmó

Descobrir i provar amb la pròpia experiència.  

Els grups de 8 i 9 anys estem treballant el cos humà i amb l’ajuda d’alumnes del grup Mà i Tech (15 anys), hem obert un cor i un pulmó de xai. Hem pogut veure, experimentar i posar a la pràctica tot el que havíem llegit i investigat. 

Gràcies a l’experimentació els alumnes poden adquirir aprenentatges més significatius.  Els infants disposen de quantitat de coneixements i idees amb les quals s’expliquen el món que els envolta. Cal tenir present doncs la necessitat de desenvolupar unes pràctiques educatives basades en allò que l’alumne ja sap, el que es coneix com a coneixement intuïtiu, per fer que evolucioni cap a les idees i teories que proposa la ciència, el que anomenem coneixement científic.