Skip to main content

Visita Museu de les matemàtiques

Els grups 1968 i Commodore 64 hem pogut experimentar amb les cúpules de Leonardo i alguns jocs matemàtics del Museu de Matemàtiques de Catalunya.

Per a la construcció han utilitzat exclusivament els bastons Leonardome que s’encavalquen mútuament. No és necessari cap altre element d’unió, el mateix pes de les peces és suficient per mantenir-ne l’estabilitat. Es poden aixecar cúpules de diferent estructura geomètrica. És un bon exercici on es posen en pràctica les habilitats espacials i de cooperació, ja que la construcció requereix la coordinació de tots.

El repte permet treballar diversos conceptes i habilitats, des de la geometria fins a la història, l’art, la tecnologia o l’arquitectura. Desenvolupa la capacitat de raonament i la facultat d’abstracció.

Ha estat una experiència molt enriquidora.