Skip to main content

Mens sana in corpore sano!

Dins del desenvolupament de les competències en Educació física els nois i noies de 10 i 11 anys (g. Irrepetibles i g. Freinet) realitzen una Cursa d’Orientació pel Parc de l’Oreneta (Barcelona).

Amb un rellotge i una brúixola, sense un itinerari preestablert, amb l’obligació de passar pels punts de control assenyalats per recollir les «proves», amb un mapa han arribat a la meta. Repte aconseguit! Gran treball en equip!