Skip to main content

La música

La música és un art de la naturalesa i humà, des dels inicics del despertar intel·lectual, que només cal desvetllar.

És quelcom essencial en el desenvolupament de la persona.