Skip to main content

Els Projectes

Des dels 3 anys fem projectes on el repte proposat s’ha d’assolir, tot treballant en petits grups de manera col·laborativa i amb habilitats socials que es van guanyant.

L’alumne té el protagonisme, l’alumne aprèn a aprendre.