Skip to main content

Les màquines simples

El grup Aurum (9 anys) hem iniciat un projecte que girarà a l’entorn de les màquines simples. 

Hem fet una primera sessió, a l’estona de TIME4time, on hem descobert, observat i analitzat com funcionen els engranatges. Per equips, primerament hem construït diferents engranatges, hem observat els nostres i els construïts pels nostres companys, hem comparat els seus comportaments i n’hem extret conclusions. Tota aquesta feina que hem iniciat avui ens permetrà entendre les màquines simples i compostes que ens envolten i que ens fan la vida més fàcil.