Skip to main content

Joc simbòlic

Els infants reprodueixen actituds i comportaments que veuen de l’adult.

Aquest joc simbòlic apareix quan l’infant ha adquirit la capacitat de representació i és capaç de representar accions i regles bàsiques imaginàries que es refereixen als acords sobre a què es juga. El fet d’explorar i reproduir el món adult fa que es desenvolupi el pensament creatiu i els ajuda a resoldre conflictes, tensions, sentiments.

El Grup Estel (1 any) a l’espai de la cuineta.