Skip to main content

Un planeta més sostenible. Brainstorming

Pluja d’idees per fer el nostre planeta més sostenible

Pluja d’idees per fer el nostre planeta més sostenible

Pluja d’idees per fer el nostre planeta més sostenible. Cada un dels membres de l’equip aporta idees en forma de possibles respostes al repte o problema plantejat, i una persona és l’encarregada d’escriure les idees que vagin sorgint.

Amb la «pluja d’idees» treballem la competència per aprendre a aprendre, el sentit de la iniciativa i l’esperit emprenedor.
Tots els éssers humans portem a dins un ésser creatiu. La creativitat és una tècnica i, per tant, es pot treballar de forma estructurada.

Pluja d’idees per fer el nostre planeta més sostenible

Pluja d’idees per fer el nostre planeta més sostenible