Skip to main content

Les JAF

Les JAF

Les JAF

El treball científic de les JAF (Jornades d’Aprenentatge a Fora) d’aquest curs, a Prades, s’inicia a l’Escola a partir d’un treball cooperatiu, recercant les característiques de la comarca del Baix Camp, el que anomenem Marc teòric, des de la geografia, hidrografia, climatologia, fauna, flora, economia fins a l’antropologia d’aquesta.

Fer ús de diferents fonts d’informació i contrastar-les, enriqueix el treball col·lectiu del grup.

Les JAF

Les JAF