Skip to main content

El primer Text lliure

El primer Text lliure

El primer Text lliure

A l’Escola fem el procés d’aprenentatge de la lecto-escriptura pel mètode natural.

Els nens i nenes del Grup Colors (6 anys) ja hem fet el nostre primer Text lliure, treballat col·lectivament, a la impremta de Lego.